op de website van
PAROCHIEFEDERATIE
Zwevegem Sint-Amand 

Paiefederatie                        


                                                                                                                                           
                                


 

 

 

 

  

PAROCHIES

St.-Amandus St.-Jozef Arbeider Maria Bernarda

Zwevegem  
Centrum
Th. Toyeplein

Zwevegem  
Kappaert
Stedestraat
Zwevegem 
 Knokke
Avelgemstraat

 
Parochiebladzijde

 Parochiebladzijde  Parochiebladzijde

St.-Amanduskoor

B-hoek Kappaert

Geschiedenis

kapel Milanen

 

 

WZC St.-Amand

 


St.-Amanduskerk
   
  
Pinkstersculptuur

   Rondleiding

   Beeld Moeder en Kind

 
dagelijks evangelie    

 heiligenkalender

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP WEG NAAR 
DE PASTORALE EENHEID 'Maria Magdalena'

sint-amandus                         sint-jozef arbeider                        maria bernarda

     
     
     
                          

     Onze huidige Federatie van 3 parochies wordt op 19 maart één Pastorale Eenheid
de nieuwe structuur van onze parochies
     We werken nu al enkele jaren over de parochiegrenzen heen.
     Onze drie kernen blijven behouden en de samenwerking wordt versterkt.

     
    

        
Zondag 19 maart  om 10.00 uur:
Aanstellingsviering
van de

 
Pastorale Eenheid  Maria Magdalena
geleid door bisschop Lode Aerts
       
in de St.-Amanduskerk.
Opgeluisterd door onze verenigde 3 koren.
Achteraf receptie in het kerkgebouw.


Dat weekend zijn er géén andere eucharistievieringen in onze 'pastorale eenheid' 
  

 

 

 

 

 

 

 

JAARTHEMA    BISDOM    BRUGGE

 

 

 

 

 

 

 

 


 VORMSEL 2017


Sint-Amandus (Centrum): vormsel: zat 29/4 om 14. 00 uur  
Bea Coppejans, Avelgemstraat 43 - 056 75 93 12 – bea.coppejans@skynet.be 

St.-Jozef-Arbeider (Kappaert): vormsel: zat 29/4 om 16.30 uur
Bieke Vanherpe – Demeyere  056 25 51 90 -  mb2y@hotmail.com 

Maria-Bernarda (Knokke) : vormsel zon 30/4 om 10.30 uur
Stephanie Desmet  0499 25 31 25 -  vormsel.stephanie@gmail.com

 

 

 

 

 

EERSTE COMMUNIE 2017


zaterdag 13 mei om 14.00 uur 
in St.-Amandus : Kouterschool    

zaterdag 20 mei om 14.00 uur 
in St.-Amandus : Vrije Centrumschool  en Windroos

donderdag 25 mei (O.-H.-Hemelvaart) om 10.30 uur 
in Maria Bernarda Knokkeschool

zaterdag 03 juni om 14.00 
in St.-Jozef Arbeider : Kappaert- en Kreupelschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planning     2017

 

 

MAART

Woe 1/3 Asdag - begin van de 40 daagse vastentijd

APRIL

8-9/4 Palmzondag (begin Goede Week)
  Zon 16/4 - Pasen
  29 april - Vormsel St.-Amandus en St.-Jozef Arbeider Kappaert
  30 april - Vormsel Maria Bernarda Knokke

MEI

Zat 13/5 Eerstecommunie Kouterschool
  Zat 20/5 Eerstecommunie VrijeCentrumschool 
                en Windroos
  Don 25/5 Ons-Heer-Hemelvaart 
                  Rerum Novarumviering Kappaert
  Don 25/5 Eerstecommunie Knokkeschool 

JUNI

Zat 3/6 Eerstecommunie Kappaert en Kreupel
  3-4/6    Pinksteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komende  uitvaarten


In het schemerdonKer
van de avond
komt God ons tegemoet
met de bloemen 
van het verleden
fris gehouden
in zijn korf

R. TagoRe

 

 

 

 

 

 

Rita Sablain (67j)
e.v. Bernard Vermandele
St.-Jozefstraat 14

Uitvaart: zaterdag 25 februari 
          om 10.30 uur  in St.-Jozef Arbeider

+

Frans Speleers (72j)
e.v. Lutgarde Engelbeen
Kapel Milanendreef 24

Uitvaart: donderdag 02 maart 
          om 10.00 uur  in St.-Amandus

+

 

 

rouwbrieven

 

   

 

Neem een kijkje
bij de buur
met zijn rijk gevulde 
religiowinkel,
zijn boeiende
bibliotheek,
met koffie na
in zijn cafetaria
Een weelde van
boeken, CD's , DVD's
bijbels, beeldjes,
speeltjes, gadgets,
kaarten, gelegenheidskaarsen,
kruisjes,
en nog meer
     maandag
    14.00 - 18.00 uur
     dinsdag tot zaterdag
    10.00 - 12.00 uur
    14.00 - 18.00 uur


Marktstraat 88
8530 Harelbeke
056 73 70 72


Eigen parking
achterkant,
aan de Leie

  VASTE VIERINGEN 
en gebedsmomenten

 

  kerken

St.-Amandus

St.-Jozef Arbeider

Maria-Bernarda

  ZATERDAG

  17.30

  Eucharistie

     

  ZONDAG


    9.00

  Eucharistie

  10.30

  Eucharistie

 

  maandag

 

  18.00

  Eucharistie


  dinsdag


 9.00-11.00

  19.00


    Aanbidding

  Vesperdienst

 

  donderdag

  19.00

  Eucharistie

 

17.00-18.00

Aanbidding

  vrijdag

 

18.00

  Eucharistie

 

 

 

 

 

 

 BIJBEL-NAMIDDAG

van 14.00 tot 16.00 uur

in het Parochiaal Centrum
Otegemstraat 18 B zaaltje 1

 

Donderdag  6  april

om 14.00 uur !!

 

onderwerp in de maak...

 

 


 

       
 


WILLIBRORDVERTALING EN NIEUWE BIJBELVERTALING

STATENBIJBEL
NAARDENSE BIJBEL

BIJBELQUIZ
NATIONALE BIJBELTEST


 


ABONNEER JE NU  VOOR 2017  !

ABONNEMENTEN
en
ADMINISTRATIE
MARC BONDUELLE

Avelgemstraat 27 / 2

Tel. 056 - 75 70 15

globon@telenet.be  


Rekening Kerk en Leven Zwevegem
 
285-0453630-87
vermeld:
'abonnement 2016'

€ 39

 

 

 

Contacten

FEDERAAL SECRETARIAAT

Th. Toyeplein 9

tel. 056 / 75 52 42 

parochieamandus@freegates.be

bemand door :

Gilbert (Kappaert)
Mia (Knokke)
Noël (Centrum)
Bea (parochieassistente)
en Daniel (pastoor)

 

- doopaanvragen
- misintenties
- huwelijken en uitvaarten
- abonnementen op Kerk en Leven
- allerlei documenten en informatie

- aanvragen gebruik parochiezalen Otegemstraat 18 B


PASTOOR-MODERATOR

Daniel Verstraete
Th. Toyeplein  9
8550 Zwevegem

056 75 52 42
father-daniel@skynet.be

 


PAROCHIE-ASSISTENTE

Bea Coppejans
Avelgemstraat 43
8550 Zwevegem

056 75 93 12
bea.coppejans@skynet.be

 

PAROCHIE ST.- AMANDUS
zie : federaal secretariaat

PAROCHIE ST.-JOZ
EF
ARBEIDER

PAROCHIAAL CONTACTPERSOON

Gilbert Dejonghe
Vredelaan 33
8550 Zwevegem 
 
056 75 67 86 
0473 53 28 72
gd190107@scarlet.be


PAROCHIE MARI
A-
BERNARDA

PAROCHIAAL CONTACTPERSOON 

zie : federaal secretariaat

PRIESTER-EMERITUS

aalmoezenier rustoord St.-Amand
Géry Gevaert
Kouterstraat 91
8550 Zwevegem
 
tel/fax 056 75 76 55