Een stukje geschiedenis van de rustoord-zusters

Zwevegem 1904...

Reeds in 1904 zagen we de Zusters van Maria werkzaam te Zwevegem. Op verzoek van het gemeentebestuur van Zwevegem werden dat jaar vier zusters van Maria naar deze gemeente gezonden om er een landelijke school in te richten op de wijk "De Knokke".

Daartoe had de gemeente voor deze zusters een school met vier klassen en een kleine woonruimte laten bouwen, waar ze tijdens de dag verbleven. Daarnaast hadden de Zusters een klein huisje op het dorp dat als nachtverblijf fungeerde.

In 1905 uitte de overheid van de gemeente Zwevegem de wens, een tweede landelijke school in te richten op de wijk "De Kreupel", waar op kosten van de gemeente, een nieuwe school gebouwd werd. Hiervoor werden door moeder PharaÔlde nog vier zusters ter beschikking gesteld. Ook deze vier zusters overnachtten samen met hun medezusters van "De Knokke" in het kleine huisje op het dorp.
Het huisje was echter voor deze acht zusters ongeschikt en te klein, daarom huurden ze enkele jaren later een ruimer huis in de Otegemstraat, doch ook dit huis was nog ongeschikt om als volwaardig klooster te functioneren. In dergelijke beperkte omstandigheden hebben de Zusters drieŽntwintig jaar lang een leven vol opoffering geleid, maar ze verrichtten er prachtig werk: hun twee landelijke schooltjes telden immers in het schooljaar 1905-1906 reeds boven de 300 leerlingen.

Ook te Zwevegem verliep de eerste Wereldoorlog zonder veel schade. Het huisje dat de Zusters bewoonden werd door een obus beschadigd. Aan het dak, de zoldering, en de ruiten werden sporen van vernieling vastgesteld, doch geen der inwoners werd gekwetst.

Alhoewel de klaslokalen en het klooster te Zwevegem onder de oorlog, niet zoveel geleden hadden als de andere filialen, werden in 1927 toch enkele merkelijke verbeteringen aangebracht aan de woning der Zusters. In het klooster werd dan ook een mooie kapel ingericht.

Het Sint-Amandsgesticht te Zwevegem. (1931)

Het ouderlingengesticht te Zwevegem, het Sint-Amandsgesticht genaamd, bestond reeds in 1874.
Op 9 september van dat jaar werd het ingehuldigd door pastoor Rogez en de medestichters, burgemeester K.F. Van de Venne, schepen B.J. DíHulst, kanunnik P.I. Maes en de juffrouwen Angela Van de Venne en Caroline Van den Berghe.

Van 1874 tot 1931 werden de ouderlingen van het Sint-Amandsgesticht door de Zusters van Barmhartigheid van Sint-Michiels verzorgd.

Daar het hoofddoel van deze congregatie de verpleging van geestesgestoorden was en hiervoor dringend meer personeel nodig was, wensten de Zusters van Barmhartigheid het Sint-Amandsgesticht over te laten aan de Zusters van Maria van Pittem.

Deze Zusters hielden er immers ook sinds vele jaren de wijkschooltjes "De Knokke" en "De Kreupel" open en waren dus geen onbekenden in Zwevegem.

Moeder Theresia nam het voorstel aan en stuurde in 1931 negen zusters naar Zwevegem om er de zorg voor de honderd ouderlingen over te nemen. De Zusters-onderwijzeressen der landelijke schooltjes verlieten het huis in de Otegemstraat en namen hun intrek bij hun mede-zusters in het gesticht.

Enkele jaren later werden de twee landelijke schooltjes "De Knokke" en "De Kreupel" respectievelijk in 1935 en 1939 overgenomen door de Dames van Sint-Niklaas.