Sint-Amanduskerk

Terug naar startpagina

 

 

VESPERDIENST

AVONDGEBED VAN DE KERK


Elke DINSDAG om 19.00 uur
 
in de zijkapel van de St.-Amanduskerk


We bidden en zingen 
met de psalmen,
een kantiek
een hymne en voorbeden ,
met Maria's Lofzang ,
en met  het Onze Vader  hand in hand
Onze gebedsleiders 
Bea en Martine en Daniel
geven een commentaar
op het evangelie van die dag

 


We steken  ons lichtje aan
JE WARE BROOD

Elke dinsdag
van 9.00 tot 11.00 uur


even op Adem komen
tijdens de markt op het Toyeplein
bij het  Heilig Sacrament
in de kapel 
van de St.-Amanduskerk 

 


De gelovige moet niets doen, 
hij moet zich laten doen.

Het is zoals bruinen in de zon :
je laat de zon haar werk doen.

Bij de aanbidding laat je God zijn werk doen.
Hij geeft ons leven kleur

Kardinaal  Danneels

 

Laat mijn gebed 
mogen stijgen
als wierook omhoog
voor uw aanschijn
(ps. 141)


 
 
 

  St.-Amanduskerk


 

 

  De oude kerk