DOOPSELAANVRAAG

Hoe ga je te werk?

Als je behoort  tot de parochies St.-Amandus, St.-Jozef Arbeider of Maria Bernarda :

Bel allereerst het secretariaat (Th. Toyeplein 9) op : 056 755 242
We bepalen een dag en een uur voor de doopviering.
En we noteren de nodige gegevens.

Later neemt de pastoor (die doopt) contact met je op voor een bezoekje bij jullie aan huis.
Daar wordt dan de eigenlijke doop verder besproken.